Industrirådet: Ompröva urvalsreglerna för komvux och yrkesvux

4 mars 2021

DEBATT. Vi uppmanar utbildningsministern att ompröva beslutet om urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Möjligheten till yrkesväxling och livslångt lärande måste bli verklighet. Det skriver Industrirådets arbetsgrupp för kompetensförsörjning i ett debattinlägg på Altinget.se.

föreläsning

Detta är ett utdrag från en debattext på Altinget.se (2021-03-04). Ta del av inlägget i sin helhet här

Nyligen presenterade regeringen de nya urvalsreglerna för komvux och yrkesvux. Vi, parterna inom industrin, är positiva till att kompetensförsörjning blir ett nytt mål för den kommunala vuxenutbildningen men vi är oroade av den prioritetsordning som nu föreslås. Därför uppmanar vi regeringen att ompröva beslutet.

Läs mer

Ta del av hela inlägget här (Altinget.se 2021-03-04).

Jesper Hedin Utredare Kompetensförsörjning
Mobil: 076-810 67 41
Arbete: 08-762 67 41
Email: jesper.hedin@industriarbetsgivarna.se

_HFA1047_web.jpg