Regeringen föreslår slopad sekretess för beslut om korttidsstöd

6 april 2021

NYHET. Förslaget innebär att beslut om stöd för korttidsarbete, beslut om återkrav av stödet och beslut om ersättning för kompetensinsatser under korttidsarbete ska undantas från sekretess. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

Kvinna skriver protokoll

Även beslut som har fattats innan undantaget från sekretess träder i kraft kommer enligt förslaget. Beslut om stöd som avser ansökningar som kommit in före den 22 oktober 2020 föreslås dock bli offentliga först från och med den 21 oktober 2021. Det innebär att allmänheten och journalister kommer kunna ta del av information om vilka företag som använt korttidsstödet och hur regelverket tillämpats under hela krisen. 

Läs mer