Utökat stöd till korttidsarbete – upp till 80 procent minskad arbetstid

13 januari 2021

Regeringen föreslår nu att företagens möjligheter att använda korttidspermittering ska utökas. Förslaget innebär att arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ska kunna minskas med upp till 80 procent under perioden januari–mars 2021 i stället för nu maximala 60 procent. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna som presenterades den 12 januari.

Förslaget innebär att det införs en möjlighet att minska arbetstiden med 80 procent under perioden januari-mars 2021. Den föreslagna regleringen medför att de anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Staten står för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Möjlighet att använda korttidspermittering på 20, 40 eller 60 procent ligger samtidigt kvar.

Den förstärkta korttidspermitteringen föreslås gälla generellt för företag som uppfyller kriterierna om bland annat tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och har behov av att minska arbetstiden med 80 procent.

Förslaget om den tillfälligt förstärkta korttidspermitteringen lämnas vid sidan av de förslag som sedan tidigare presenterats av regeringen, bland annat om en förlängd möjlighet för företag att använda korttidspermittering till 30 juni 2021, nya krav för att förebygga missbruk av stödet samt tydligare regler vad gäller företagens vinstutdelningar.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 15 februari 2021, men tillämpas från den 1 december 2020. Möjligheten till arbetstidsminskning med 80 procent tillämpas dock först från och med 1 januari 2021. Förslagen har nu lämnats över till Lagrådet för granskning.

Med anledning av regeringens förslag som presenterades den 12 januari om att införa en förstärkt nivå i det statliga stödet för korttidsarbete under perioden januari – mars 2021 ser Industriarbetsgivarna nu över de befintliga centrala avtalen om korttidsarbete som sedan tidigare ingåtts med de fackliga motparterna.

Sammanfattning av huvudsakligt innehåll i regeringens förslag

  • Under perioden januari till mars 2021 införs en förstärkt nivå i stödet för korttidsarbete som innebär att arbetstiden kan minska med upp till 80 procent.
  • Att tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Även företag som använt stödet tidigare kommer kunna gå in i systemet igen från och med 1 december 2020.
  • Stödet kommer vara förstärkt även till halvårsskiftet 2021. I december-mars kommer subventioneringsgraden fortsatt vara 75 procent, vilket är samma subventioneringsgrad som under 2020. I april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. I det ordinarie stödet för korttidsarbete bär staten, arbetsgivare och arbetstagare en tredjedel var av kostnaden för arbetstidsminskningen.
  • Det införs ett krav på att lämna ett yttrande från en revisor i samband med ansökan för arbetsgivare som får stöd baserat på en lönesumma som överstiger 400 000 kronor i månaden. Detta för att förhindra missbruk av stödet. Företag kommer kunna få ersättning på upp till 10 000 kronor för att täcka kostnader för intyget.
  • Det införs förtydligande regler vad gäller vinstutdelningar. Företag som beslutar om eller verkställer vinstutdelning två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden kommer inte ha rätt att ta del av stödet. Däremot kan koncernbidrag lämnas under stödperioden.

Pressmeddelande från regeringen

Lagrådsremiss: Stöd vid korttidsarbete i vissa fall