Nyheter
1 mars 2013
Industriarbetsgivarnas Avtalsnytt - den 1 mars 2013

Du som får Avtalsnytt jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slogs arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna, en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till sina medlemsföretag.

Avtalsnytt är en av de viktigaste kanalerna vi har för att uppdatera dig om arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen. Du hittar mer information om avtalsförhandlingarna här.

I detta Avtalsnytt hittar du följande:
• Avtalsförhandlingarna går in i ny fas
• Byggnads varsel kan påverka Industriarbetsgivarnas medlemsföretag
• Per Hidesten kommenterar de pågående avtalsförhandlingarna
• I media

  avtal_2013_puff_200
 
 
Avtalsförhandlingarna går in i ny fas

Idag, den 1 mars, börjar ett nytt skede i årets avtalsförhandlingar. Då kliver OpO, de oberoende ordförandena, in på banan med uppgift att biträda avtalsparterna inom Industriavtalet fram till nya avtal. Den 1 april ska avtalen vara klara. Arbetsgivarna inom industrin vill ha ett treårsavtal och realistiska löneökningar som speglar det tuffa ekonomiska läget som råder.

Förenklat kan man säga att OpO kommer att leda förhandlingarna mellan Industriarbetsgivarna och de fackliga motparterna inom Industriavtalet; IF Metall, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer. Förhandlingarna med Ledarna (som inte omfattas av Industriavtalet) löper parallellt med övriga tjänstemannaförhandlingar.

OpO

Industriavtalet reglerar förhandlingarna på flera sätt. En grupp med fem Opartiska ordförande (OpO) börjar nu sitt arbete med att stödja parterna att nå avtal. OpO består av en grupp erfarna förhandlare som parterna utser gemensamt. Ordförande är Anders Lindström, tidigare generaldirektör på Medlingsinstitutet.

OpO skissar på tänkbara avtal, eventuella revisionstidpunkter och annat som kan föra parterna närmare varandra.

Förhandlingar med Pappers

Pappers är inte part i Industriavtalet, därför träder inte OpO in i Industriarbetsgivarnas förhandlingar med Pappers. I stället kan parterna biträdas av medlare från Medlingsinstitutet i avtalsförhandlingarna.

Industriarbetsgivarna inleder förhandlingar på SVEMEKs områden

Den 22 och 25 februari växlades yrkanden mellan SVEMEK och IF Metall respektive tjänstemannaorganisationerna.  -SVEMEKs avtalsförhandlingar ligger lite senare i Industriarbetsgivarnas process. Förhandlingar för SVEMEK samt Stål och Metalls så kallade blå och gröna avtal kommer att påbörjas i mars. Dessa avtal löper ut den 31 maj.

 
Byggnads varsel kan påverka verksamhet hos Industriarbetsgivarnas medlemmar

Byggnads varslar Sveriges Byggindustrier om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom gruv-, massa-/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK.
 

Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har den 28 februari 2013 varslat medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier (BI) om stridsåtgärder.

Bakgrunden till varslet är de pågående förhandlingarna om nytt kollektivavtal på byggindustrins område. Avtalet löper ut den sista februari och parterna har inte kommit överens om något nytt avtal.

Stridsåtgärderna omfattar cirka 160 byggarbetsplatser, enligt ett pressmeddelande från Byggnads. Åtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag och på arbetsplatser angivna i Byggnads Konfliktobjektslista, se här. Detta kan komma att påverka Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, se konfliktsobjektslistan.

• Stridsåtgärderna träder ikraft delvis den 12 mars 2013, kl. 00:01 (se bilaga 1 och 2 )
• och utvidgas den 19 mars 2013, kl. 06:00 (se bilaga 3)

Stridsåtgärderna gäller, enligt Byggnads, till dess att parterna träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändras.

- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel. Det bör noteras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, massa/pappers- stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

För frågor, kontakta: Robert Schön, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna, mobil: 070-594 63 70

 
Per Hidesten kommenterar de pågående avtalsförhandlingarna

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, kommenterar de pågående avtalsförhandlingarna och vad som händer den närmaste tiden.

Vad präglar Industriarbetsgivarnas förhandlingar just nu?

– Utan tvekan det ekonomiska läget.  De flesta signaler vi får från omvärlden just nu är tyvärr inte så positiva. Och de bekräftar den bild vi får från våra medlemsföretag. Det råder osäker för både detta år och 2014, det vill säga det tar tid innan vi kommer att se en vändning. Detta är det viktigaste att ta hänsyn till under förhandlingarna, och att vi har en gemensam bild av läget, vi och våra fackliga motparter.

Vad diskuteras ni just nu i förhandlingarna?

– Som jag nämnt tidigare, förhandlar vi med våra motparter över bordet och inte via massmedia eller i andra kanaler. Det är viktigt att vi förhandlare känner trygghet i att förhandlingsrummet är ett rum där man ta upp frågorna ur vilka perspektiv som helst, vrida och vända på möjligheter utan att något misstolkas i medier.

Kan du säga hur förhandlingarna går?

– Jag skulle säga att de löper på efter förväntan. Från och med den 1 mars har vi biträde av de OpO, oberoende ordförandena, som leder processen och ger förslag för parterna att ta ställning till. Jag har tillförsikt att vi ska kunna lösa detta före sista mars. Samtalstonen är god, och vi är inställda på att arbeta vidare i samma ton. Något annat vore oansvarigt. 

Hur fungerar förhandlingarna med Pappers? De förhandlingarna biträds ju inte av någon oberoende ordförande, eftersom Pappers ställde sig utanför Industriavtalet?

– Samma där, efter förväntan. Vi har en väl fungerande arbetsprocess som löper parallellt med industrins avtalsförhandlingar, så att vi kan träffa ett avtal med Pappers under samma förutsättningar som resten av industrin.

Vad händer närmaste tiden?

– Förhandlingarna går nu in i en skarp fas. Det är endast fyra veckor kvar tills ett avtal senast ska vara på plats.

Elektrikervarslet - vad är status och hur påverkar en eventuell strejk era medlemmar?

- Förhandlingar pågår mellan fack och arbetsgivare och medlare är inkopplade. Elektrikerna har valt ut Massa- och pappersindustrin i ett första skede, så våra medlemmar drabbas från dag ett, men om en strejk skulle bryta ut och bli långvarig kommer även våra andra industrier drabbas.

Byggnads varslar, Elektrikerna varslar – vad är det som pågår?

- Det är mycket olyckligt att Byggnads och Elektrikernas varslar om konfliktåtgärder, i och med att dessa kan komma att drabba våra medlemsföretag. Vi följer utvecklingen noga, men vi vill poängtera att dessa två varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, massa-/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK.

- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån de beskrivna varslen, just nu är det vad vi kan göra.

  Hidesten-allvarlig
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 
I media

Ekonomiska läget kräver återhållsamhet

I avtalsrörelsen är nu förhandlingarna mellan parterna i full gång. Det finns en samstämmig bild av svag ekonomisk utveckling under flera år framåt och en arbetsmarknad med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Att parterna har liknande uppfattningar om utvecklingen på längre sikt ger god grund för att diskutera avtal som är längre än ett år, skriver sju arbetsgivarföreträdare, däribland Industriarbetsgivarna. Läs DN-debattartikel här.

Hela nettoexporten kommer från basindustrin

Sveriges utrikeshandel har ett överskott på 70 miljarder kronor. Utan skogen, malmen och stålet skulle vi i stället ha ett lika stort underskott. ”Hela den svenska nettoexporten kommer från basindustrin”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna i en intervju i Dagens Industri.  Läs intervjun här:

 
 

 

Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »