Avtalsnytt
28 januari 2013
Industriarbetsgivarnas Avtalsnytt - den 28 januari 2013

Du som får Avtalsnytt jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slogs arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna, en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till sina medlemsföretag.

Detta Avtalsnytt är det femte i en serie av nyhetsbrev kring avtalsrörelsen 2013. Detta är en av de viktigaste kanalerna vi har för att uppdatera dig om arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen. Du hittar information om avtalsförhandlingarna här.
 

I detta Avtalsnytt hittar du följande:

  avtal_2013_puff_200.jpg
 
 

Den 8 januari påbörjades Industriarbetsgivarnas avtalsförhandlingar. Information om senaste nytt från Industriarbetsgivarna om Avtal 2013 hittar du på vår nya webbplats under www.industriarbetsgivarna.se/avtal-2013. Under dessa sidor samlar vi nyheter, notiser, information om Industriavtalet, tidplan, kontaktinformation om oss och våra motparter, intervjuer, pressmeddelanden om avtalsförhandlingarna och övrigt som är relevant för avtalsrörelsen 2013.

Notera dock att vi inte rapporterar om förhandlingarna i detalj för att inte störa pågående förhandlingsförlopp.

Under avtalsrörelsen 2013 ska nya kollektivavtal förhandlas fram för 2,6 miljoner medarbetare i svenska företag och offentlig verksamhet. De största avtalen – inom industrin, handeln och kommunerna – är tänkta att vara klara före sista mars.

Industriarbetsgivarna representerar basindustrins arbetsgivare. Industriarbetsgivarna representerar Gruvindustrin, Massa- och Pappersindustrin, Stål- och Metallindustrin, SVEMEK samt Sågverksindustrin, sammantaget representerar vi 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.


Läs mer här

 

Den 8 januari påbörjades Industriarbetsgivarnas avtalsförhandlingar. Nedan finner du en kort summering av viktiga datum. 

Datum Aktivitet
8 januari 2013 Avtalsförhandlingarna påbörjas
Januari – februari 2013 Förhandlingar pågår
 

Februari 2013

 

  • SVEMEKs avtalsförhandlingar påbörjas*
  • Yrkanden kommer att utväxlas med IF Metall i slutet av februari gällande Stål och Metalls så kallade blåa och gröna avtal

Mars 2013

Opartiska ordföranden (OpO) tar över förhandlingarna om parterna inte har träffat avtal (enbart för Industriavtalets parter)

31 mars 2013

 

 

 

Avtal från Avtalsrörelsen 2012 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
  • Gruvor: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
  • Massa- och Papper: Ledarna, Pappers, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
  • Stål- och Metall: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen
  • Sågverk: GS, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
 31 maj 2013 Avtal från Avtalsrörelsen 2012 - löper ut, vilket inkluderar följande avtal:
  • SVEMEK: IF Metall, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
  • Stål och Metall: Det blåa och gröna avtalen med SEKO och IF Metall som motparter löper ut.


För mer information och uppdatering av tidsplanen, gå till vår tidsplan på vår webbplats.

 

 

Vad är en avtalsrörelse?

Nu när vi är inne i avtalsförhandlingar används begrepp såsom Industriavtalet, märket, kollektivavtal med mera. På vår webbplats har vi gjort en kort redogörelse för vad ett antal av de vanligaste avtalsrörelsebegreppen betyder. Läs mer här.

Har du frågor om avtalsrörelsen och de pågående förhandlingarna, kontakta någon av Industriarbetsgivarnas förhandlare. Namn och kontaktuppgifter hittar du här.

  Robert.Schön
Robert Schön, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna
 
 
Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »