Avtalsnytt
30 januari 2013
Information till medlemmar inom massa- och pappersindustrin

Elektrikerna varslar EIO om strejk – kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom Massa- och Pappersindustrin

Svenska Elektrikerförbundet, SEF (Elektrikerna), har den 29 januari 2013 varslat medlemsföretag inom Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) om stridsåtgärder.

Anledningen till varslet är parternas uppfattning kring ett inkasseringsavtal. Elektrikerna vill teckna ett nytt inkasseringsavtal där arbetsgivarna som omfattas av Installationsavtalet varje år ska betala 35 miljoner kronor till Elektrikerförbundets allmänna verksamhet. EIO motsätter sig detta. Läs mer på www.eio.se

Varslet omfattar total arbetsnedläggelse för elmontörer, som är anställda på EIO-anslutna företag, som utför arbeten vid Skogsindustriernas medlemsföretag inom avtalsområdet massa/papper.

Stridsåtgärderna träder ikraft den 1 april 2013 kl. 05.00 och omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Installationsavtalets tillämpningsområde.

Stridsåtgärderna gäller, enligt Elektrikerna, till dess att parterna träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

- Det bör observeras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom massa- och pappersindustrin. Vidare rekommenderar vi att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

För frågor, kontakta:

Robert Schön, Förhandlingschef Industriarbetsgivarna,
telefon: 08-762 67 32

 
PappersrullarSkogsindustrierna
 
 
Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »