Avtalsnytt
11 april 2013
Industriarbetsgivarnas Avtalsnytt 11 april, 2013

Du som får Avtalsnytt jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slog arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna, en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till sina medlemsföretag.

Avtalsnytt är en av de viktigaste kanalerna vi har för att uppdatera dig om arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen. Du hittar mer information om avtalsförhandlingarna här.

I detta Avtalsnytt hittar du följande:

  • Avtal klart mellan Industriarbetsgivarna och Pappers
  • Det nya avtalet – intervju med Per Hidesten
  • Ny utgåva av arbetsrättsligt nyhetsbrev
  • Vårens avtalskonferenser startar nu
  Avtal-2013
 
 
Avtal klart mellan Industriarbetsgivarna och Pappers

Den 11 april 2013 har Industriarbetsgivarna nått en överenskommelse på tre år för perioden 1 april 2013–31 mars 2016 med Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers).

Kostnadsramen för avtalsperioden är totalt 6,8 procent. Revisionstidpunkt är den 1 april respektive år. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart och sista tidpunkt för uppsägning är den 30 september 2014. Procentsatsen är: 2,0 procent för 2013, 2,2 procent för 2014 och 2,6 procent för 2015.

Ingen överenskommelse om delpension ingår i avtalet.

 
Det nya avtalet – intervju med Per Hidesten

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, kommenterar överenskommelsen. 

Hur skulle du vilja beskriva uppgörelsen med Pappers?

- Uppgörelsen med Pappers innebär samma huvudvillkor som för övriga industrin när det gäller avtalslängd och lönenivå. Förhandlingarna med Pappers har löpt parallellt med förhandlingarna mellan parterna inom industriavtalet. Och glädjande nog går vi även i mål med en likartad uppgörelse som för övriga industrin, säger Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten.

- Överenskommelsen med Pappers visar att uppgörelsen inom industrin, som nåddes för en dryg vecka sedan, innebär ett märke och en normering för resten av avtalsrörelsen. Det är positivt.

- Den här uppgörelsens effekter blir snarlika, i jämförelse med avtalen som vi har med våra övriga motparter. Vårt fokus är åtgärder för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. I relation till det är nivån, 6,8 procent på tre år, utmanande, eftersom många företag är mitt inne i en långdragen lågkonjunktur. Nivån är mycket hög i det läge vi befinner oss.

- Med ett treårigt löneavtal så har vi uppnått ett av våra prioriterade mål. I en osäker omvärld så har vi därigenom skapat förutsättningar för en lång planeringshorisont och en möjlighet att utveckla partssamarbetet i branscherna. Det är positivt för företagens förmåga att agera tryggt med förutsägbarhet.

Finns det skillnader i uppgörelsen med Pappers jämfört med den med övriga industrin?

- Det finns skillnader på detaljnivån. Målet för oss är ju att tillsammans med facket skapa moderna avtal anpassade till företagens och den anställdas villkor och som stöttar företagens anpassningsförmåga.

- Vi skulle gärna nått ännu längre tillsammans med Pappers i flera frågor när det gäller medlemsföretagens konkurrenskraft. Nu har vi dock en tre år lång avtalsperiod framför oss med fortsatt dialog och möjligheter till konstruktivt samarbete.

Nu har nya avtal förhandlats fram för merparten av Industriarbetsgivarnas 860 medlemsföretag och dess cirka 82 000 anställda. Vilka avtal återstår nu att förhandla om?

- Vi har precis inlett förhandlingarna med SVEMEK, men det avtalet löper inte ut förrän den 31 maj. Vi ska även träffa avtal med Ledarna.

Läs gärna mer om uppgörelsen inom industriavtalet

  Per-Hidesten04
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 
Ny utgåva av arbetsrättsligt nyhetsbrev
lagbok  

Ett nytt nummer av Industriarbetsgivarnas arbetsrättsliga nyhetsbrev är publicerat på hemsidan. Nyhetsbrevet är exklusivt för dig som är medlem i Industriarbetsgivarna. I nyhetsbrevet tar vi upp de viktigaste rättsfallen och nyheterna under den senaste tiden som vi vill förmedla till våra medlemsföretag. Och som vi hoppas gör nytta för läsarna. Bland rubrikerna i nyhetsbrevet:

  • Lagrådsremiss - Statligt stöd vid korttidsarbete
  • Lagrådsremiss - Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna
  • Lagförslag med anledning av trepartssamtalen
  • Flera intressanta avgöranden i Arbetsdomstolen


Den här utgåvans fördjupningsartikel handlar om drog- och alkoholtester.

Läs nyhetsbrevet

 
Vårens avtalskonferenser startar nu
BW%2D37963  

Redan denna vecka har Industriarbetsgivarna startat vårens avtalskonferenser. De första hölls i onsdags, men flera tillfällen runt om i landet återstår. Välkommen att ta del av informationen i de nya avtalen!

Avtalskonferenserna hålls på följande orter och datum. Länk till anmälningsformulär finns nedan.

Stål och Metall

10 april i Stockholm
11 april i Örebro
23 april i Stockholm

Massa, Papper och Sågverk

10 april i Umeå
11 april i Karlstad
12 april i Stockholm
23 april i Växjö
24 april i Gävle

Gruvor

26 april på Arlanda

Klicka här för att komma till anmälningsformulär för avtalskonferenserna

 

 

Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »