Avtalsnytt
22 mars 2013

 

Industriarbetsgivarnas Avtalsnytt 22 mars, 2013

Du som får Avtalsnytt jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slogs arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna, en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till sina medlemsföretag.

Avtalsnytt är en av de viktigaste kanalerna vi har för att uppdatera dig om arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen. Du hittar mer information om avtalsförhandlingarna här.

I detta Avtalsnytt hittar du följande:

  • Intervju med Per Hidesten
  • Elektrikerna utvidgar varsel om stridsåtgärder
  • Medlarna skjuter på byggkonflikt
  Avtal-2013
 
 
Läget i förhandlingarna - intervju med Per Hidesten

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, kommenterar de pågående avtalsförhandlingarna och vad som händer den närmaste tiden.

Kan du beskriva läget i förhandlingarna?

- Vi har kommit långt och det är många branschvisa frågor där vi och facken är överens. Vi är inne i ett avgörande skede. OpO har dock inte lämnat besked om när nästa hemställan (bud) kommer. Nästan alla våra avtal löper ut den 31 mars, vilket betyder att de nya avtalen snart behöver vara i hamn.

Vad karaktäriserar förhandlingsarbetet just nu?

- Vi ser positivt på det pågående och det fortsatta förhandlingsarbetet. Sedan den 1 mars har vi biträde av OpO, de oberoende ordförandena, som leder förhandlingsprocessen och ger förslag för parterna att ta ställning till.

Vad är nästa steg?

- Det är att OpO återkommer med en slutlig hemställan. Det vill säga ett förslag/slutbud till avtal.

För en vecka sedan kom OpO:s första hemställan. Vad svarade ni då?

- Vi accepterade den, men facken sa nej.

Vad var det som gjorde att ni accepterade den förra hemställan?

- Den innehöll en kostnadsökning på 6 procent över tre år. Tre år är bra för företagens långsiktiga planerande. Men kostnadsökningen oroar oss eftersom den riskerar att blir för hög för flera av våra medlemsföretag. Vårt övergripande fokus är åtgärder som stärker våra företags internationella konkurrenskraft.

Pappers har ställt sig utanför Industriavtalet och är därför inte med vid förhandlingsbordet med alla andra parter. Kan du säga något även om läget i de förhandlingarna?

- Förhandlingarna med Pappers löper parallellt med industrins avtalsförhandlingar. Arbetsprocessen är inriktad på att träffa ett avtal med Pappers under samma förutsättningar som resten av industrin.

  Per-Hidesten04
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 

Elektrikerna utvidgar varsel om stridsåtgärder

Den 29 januari varslade Svenska Elektrikerförbundet, SEF (Elektrikerna), medlemsföretag inom Elektriska Installatörs Organisationen (EIO) om stridsåtgärder. EIO beslutade i sin tur om en spegellockout som ett svar på Elektrikernas varsel. Idag utvidgade Elektrikerna sitt varsel.


Förhandlingar mellan parterna och Medlingsinstitutet har pågått under en tid, men idag valde Elektrikern att utvidga sitt varsel. Huvudfrågan för konflikten handlar om Elektrikernas krav på ett nytt avtal om inkassering om fackföreningsavgifter.

De första stridsåtgärderna träder ikraft den 1 april 2013 kl. 05.00 och omfattar Installationsavtalets tillämpningsområde. Varslet omfattar total arbetsnedläggelse för elmontörer, som är anställda på EIO-anslutna företag, som utför arbeten vid Skogsindustriernas medlemsföretag inom avtalsområdet massa/papper.

Därefter utvidgas konflikten i flera steg, läs mer här.

Det nya varslet omfattar arbeten som utförs av Midroc-koncernen, YIT-koncernen och Bravida-koncernen, samt Rönnskärsverken. Mer information om Elektrikerkonflikten kommer i början av nästa vecka.

Stridsåtgärderna gäller, enligt Elektrikerna, till dess att parterna träffat ett nytt inkasseringsavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändrats.

- Det bör observeras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar. Vidare rekommenderar vi att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

 
Medlarna skjuter på byggkonflikt

Som tidigare meddelats har Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) varslat medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier (BI) om stridsåtgärder. Byggindustrierna har i sin tur beslutat om en spegellockout som ett svar på Byggnads varsel.


Medlingsinstitutet har beslutat att flytta fram Byggnads varsel och BIs spegellockout 14 dagar. Medlingsinstitutets beslut innebär att medling nu kan fortsätta fram till tisdag den 2 april, som därmed blir tidigaste datum för eventuella stridsåtgärder.

Läs mer om Medlingsinstitutets besked gällande de uppskjutna stridsåtgärderna

- Precis som vid Elektrikernas varsel, rekommenderar vi att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel. Det bör noteras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, massa/pappers- stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.

  Säkerhet
 
 
 

 

Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »