Nyhetsbrev
April 2014
Nyhetsbrev Industriarbetsgivarna april 2014

I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande:

 • Besök Holmens pappersbruk med familjen
 • Strejk undanröjd - lösning för huvudentreprenörsansvar i byggbranschen
 • Nya sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter
 • Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbete
 • Säkerheten främst – inte utan entreprenören!
 • Högaktuella frågor på seminarium
 • EU-kommissionens rapport om bemanningsdirektivet har kommit
 • Teknikcollege tilldelas 3,5 miljoner för utveckling och informationsspridning
 • Yrkesintroduktionsprojekt för sågverksindustrin i Småland
 • Platser kvar till kurser i maj
 • Nytt nummer av Arbetsrätt och Arbetsmiljö
 
Du som får vårt nyhetsbrev jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slog arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna.

I fokus 

Besök Holmens pappersbruk med familjen

Holmen 220.jpg

 

Undrar du eller dina barn var alla produkter i världen kommer ifrån? Hur de tillverkas och hur forskare och ingenjörer arbetar? Ta med familjen på en upptäcktsfärd till några av Sveriges viktigaste industrier på Holmens massa- och pappersbruk Braviken i Norrköping.

Läs artikeln


Strejk undanröjd - lösning för huvudentreprenörsansvar i byggbranschen

Sveriges Byggindustrier (BI) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet är överens om en lösning för ordning och reda i byggbranschen.

Till artikeln

  lyftkran

Arbetsmiljö

Nya sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket.jpg

 
Den 1 juli 2014 träder nya sanktionsavgifter i kraft i ett fyrtiotal av Arbetsmiljöverkets (AV:s) bestämmelser. Syftet med sanktionsavgifterna är att få till stånd effektivare sanktioner och därigenom minska antalet överträdelser. 
 
Läs artikeln
 
Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbete

Från den 1 april 2014 kan arbetsgivaren få ekonomiskt stöd för att anpassa och förbättra arbetsplatsen för att underlätta återgång i arbete. 

Läs artikeln
 
  försäk 1-1.jpg
Säkerheten främst – inte utan entreprenören!

AK Hjälm arbetshandskar.jpg

 

SVT:s Uppdrag granskning den 16:e april behandlade den tragiska olyckan i Luleå 2011 - då två anställda hos en underentreprenör till Nordkalk blev allvarligt brännskadade när de utförde arbete vid kalkugnen, den ene avled senare. Ansvarsfrågorna är fortfarande under utredning. Uppdrag granskning pekade på att myndigheternas utredningstider ofta är oacceptabelt långa i dessa ärenden.

Högaktuella frågor på seminarium

Balans i arbetslivet var temat på Industriarbetsgivarnas välbesökta seminarium om flexibilitet, ledarskap och hälsa. Föreläsare Dan Hasson behandlade ämnet och gav åhörarna konkreta tips och verktyg för att skapa hälsosamma organisationer.

Till artikeln

  Dan-Hasson_balans_i_arbetslivet_220x125px.jpg

EU

EU-kommissionens rapport om bemanningsdirektivet har kommit 

EU-kommissionen presenterade i mars sin rapport om genomförandet i medlemsländerna av direktivet 2008/104/EC om bemanningsföretag. Översynen baseras på en bestämmelse i direktivet som anger att en sådan skall genomföras före den 5 december 2013.

Läs artikeln

  eu-kommission-.jpg

Kompetensförsörjning 

Teknikcollege tilldelas 3,5 miljoner för utveckling och informationsspridning
Teknikcollege.png  

I mars mottogs den glada nyheten att Teknikcollege har tilldelats 3,5 miljoner från regeringen för utvecklingsarbete och informationsinsatser.

Till artikeln

 
 
 
 
Yrkesintroduktionsprojekt för sågverksindustrin i Småland

Industriarbetsgivarna och GS-facket har tillsammans med Trä- och Möbelföretagen fått 400 000 kronor i stöd av Arbetsmarknadsdepartementet för att marknadsföra yrkesintroduktionsavtalet med tillhörande stödinsatser i Smålandslänen.

Till artikeln

  logo-220x125.png

Kurser

Platser kvar till kurser i maj
kompetensforsorjning_220x147px.jpg  

Missa inte chansen att gå någon av dessa kurser som kommer att hållas i slutet av maj. Det finns fortfarande några platser kvar.

Läs mer om aktuella kurser här

 

Tips på annan läsning

Nytt nummer av Arbetsrätt och Arbetsmiljö

Nu finns ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Arbetsrätt och Arbetsmiljö publicerad på vår webbplats.

Läs nyhetsbrevet här

  tangent_nyhetsbrev_220x125px.jpg
 
 

 

 
Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till oss!

Stål och Metall

Nords International AB i Molkom

 

 
Kollektivavtal

Avtalen

Läs våra kollektivavtal direkt på webbplatsen. Avtalen finner du både under "Kollektivavtal" och "Material".

För åtkomst krävs inloggning.

Till kollektivavtalen

 
Blanketter
Blanketter


På vår webbplats kan du ladda ned blanketter för anställningsavtal, ansökan om ledighet, uppsägning pga arbetsbrist och mycket mer.

För åtkomst krävs inloggning.

Till blanketter

 

 

 

 

 

Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »