Nyhetsbrev december
december 2014
Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev december 2014
 
  • Säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras
  • Yrkesintroduktionsavtalen skapar flexibilitet och möjligheter
  • Konfliktvarsel slår mot konkurrenskraften
  • Fortsatt fokus på arbetsplatsförlagt lärande
  • Frukostseminarium om flexibelt och gränslöst arbete
  • Förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Att förebygga arbetsrelaterad stress, engelsk version
  Lykta text
 

I fokus

Säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras

SvNaringsliv small
 
 
Den 11 december presenterade Svenskt Näringsliv en ny rapport, ”Säkrare arbetsplatser – men mer behöver göras”. Rapporten tar upp de allvarligaste olyckorna som inträffar på våra arbetsplatser och Svenskt Näringsliv vill med rapporten som utgångspunkt starta en diskussion om hur vi kan skapa ännu säkrare arbetsplatser i framtiden.
 

 

Yrkesintroduktionsavtalen skapar flexibilitet och möjligheter
 
Industrin står inför en betydande generationsväxling, vilket gör att kompetensöverföringen mellan generationerna måste säkras inom en snar framtid. En stor utmaning är att hitta arbetskraft med rätt utbildningsbakgrund.
 
Den 3 december anordnades en välbesökt konferens i Göteborg om yrkesintroduktionsavtal, som är ett sätt att matcha intressanta industrijobb med unga arbetssökande.
 

Läs mer här

  mingel small
 

Konfliktvarsel slår mot konkurrenskraften

Per
 
 
En ny rapport visar att det under de senaste fyra åren lades i snitt drygt tre varsel om stridsåtgärder varje månad av fackliga avtalsparter. Att detta påverkar kollektivavtalens innehåll och företagens konkurrensförmåga i en globaliserad värld är otvetydigt, skriver Industriarbetsgivarnas vd, Per Hidesten, tillsammans med sex andra arbetsgivarföreträdare på DI debatt.
 

Kompetensförsörjning 

Fortsatt fokus på arbetsplatsförlagt lärande

Trainee small  

Industriarbetsgivarna har tillsammans med IF Metall blivit beviljade medel från Skolverket för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet i samband med yrkesintroduktionsanställningar under det första halvåret 2014.

Läs mer här

 

Kurser och regionträffar

Frukostseminarium om flexibelt och gränslöst arbete
 

Varmt välkommen till frukostmötet den 15 januari 2015 där Prevents projektledare Krister Skoglund tar upp ämnet flexibelt och gränslöst arbete, både ur forskning som praktisk synvinkel.

Läs mer här

  Frukost small
 

Arbetsmiljö

Förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

remissyttrande small
 
 

Industriarbetsgivarna har lämnat remissvar på Arbetsmiljöverkets rubricerade förslag. Tack alla medlemsföretag som lämnat kloka synpunkter! Nedan återges en sammanfattning av vårt yttrande. Det fullständiga remissvaret samt föreskriftsförslaget hittar du i länkarna nedan.

Läs mer här
 

 

Övrigt

Att förebygga arbetsrelaterad stress, engelsk version

stress small
 
 

På senaste nätverksmötet framfördes önskemål om att få AV:s ADI 688 ”Att förebygga arbetsrelaterad stress” översatt till engelska. Den är nu är framtagen och finns på nedan länk.

Läs mer här
 

 

 
Nya Medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till oss!

SVEMEK
Britab AB

 
Kollektivavtal

Avtalen

Läs våra kollektivavtal direkt på webbplatsen. Avtalen finner du både under "Kollektivavtal" och "Material".

För åtkomst krävs inloggning.

Till kollektivavtalen

 
Blanketter
Blanketter


På vår webbplats kan du ladda ned blanketter för anställningsavtal, ansökan om ledighet, uppsägning pga arbetsbrist och mycket mer.

För åtkomst krävs inloggning.

Till blanketter

 

 

 

 

 

Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »