Nyhetsbrev
Februari 2014
Nyhetsbrev Industriarbetsgivarna Februari 2014

I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande:

 • Fack och arbetsgivare överens om åtgärder för ordning och reda i byggbranschen
 • Svensk exportindustri fortsätter att tappa marknadsandelar 
 • Årets lönestatistik är klar!
 • Ny gemensam kommunikationsorganisation för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna
 • Välkommen till vårens regionsträffar 
 • Balans i arbetslivet: Seminarium 9 april
 • Stort behov av ny kompetens inom stålindustrin där Teknikcollege är en viktig del av lösningen
 • Uttagningstävlingen i Yrkes-SM i svetsning avgjord
 • Uppskattad ledarkonferens i Karlstad
 • Medlemsinsamlingen stänger 21 februari
 • Ny broschyr "Vägledning för systematiskt arbetsmiljöarbete"
 
Du som får vårt nyhetsbrev jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slog arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna.
 
Fack och arbetsgivare överens om åtgärder för ordning och reda i byggbranschen

logo-220x125.png

 

Sveriges Byggindustrier och Byggnads har skakat hand om två viktiga steg för sund konkurrens och motverkandet av svartarbete i branschen. Efter flera månaders förhandlingar har arbetsgivare och fack därmed kommit överens om hur insynen och inflytandet ska öka när oegentligheter uppstår i långa entreprenörskedjor på en arbetsplats.  En partssammasatt arbetsgupp har arbetat i snart ett år för att lösa uppgiften.

Läs artikeln


Svensk exportindustri fortsätter att tappa marknadsandelar

lastbil_transport_220x125

 
Exporten backade i fjol och svensk exportindustri tappar dessutom marknadsandelar. Högre arbetskostnadsökningar och kronförstärkning är huvudskälen till det. Det visar två ekonomiska rapporter, som nyligen publicerats. I veckan publicerade Medlingsinstitutet sin årsrapport, exakt en vecka efter att Svenskt Näringsliv kommit med sin rapport om det ekonomiska läget. 

Läs artikeln
 
Årets lönestatistik är klar!
lonestatistik_220x125px.jpg   Rapporten ”Fakta om löner i våra medlemsföretag” är en övergripande sammanställning av slutresultatet av årets undersökning, som avser lönerna i september månad 2013. Här redovisas lönenivåer, lönespridning och löneutveckling för arbetare respektive tjänstemän fördelat på näringsgren. Sist finns en kortfattad kvalitetsredovisning av lönestatistiken.

Läs artikeln
 
Ny gemensam kommunikationsorganisation för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna
logo-220x125.png  

Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.

Läs artikeln

 

Välkommen till vårens regionträffar

EM-PRF16590

 

Vi bjuder nu in till fem nya regionträffar i slutet av april. På seminariet kommer företrädare för Arbetsmiljöverket regionalt att medverka och förklara hur de nya reglerna om sanktionsavgifter fungerar. Vi kommer också att gå igenom de sanktionsregler som framförallt är aktuella för Industriarbetsgivarnas företag. 

Läs artikeln

Balans i arbetslivet: Seminarium 9 april

dan_hasson_Christoffer_Edling_220x125px.jpg

 

Missa inte tillfället att höra Dan Hasson, författare med bakgrund som forskare vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Seminariet handlar om flexibilitet, arbetstid och hälsa. Boka redan nu in den 9 april kl 09.30-15.00 i din kalender.

Läs artikeln
 

Stort behov av ny kompetens inom stålindustrin där Teknikcollege är en viktig del av lösningen 

Gymnasievalet närmar sig, samtidigt identifieras ett behov av mer kompetent personal inom industrin. Idag består stål- och verkstadsindustrin av viktiga företag från södra till norra Sverige. I området Hagfors/Munkfors kommer det i framtiden finnas ett stort behov av välutbildad arbetskraft. Det är viktigt att stärka kontakten mellan näringsliv och industri i skolan, för att visa på hur teori fungerar i praktiken

Läs artikeln
 
 

Teknikcollege.png

Uttagningstävlingen i Yrkes-SM i svetsning avgjord

Segertrio uttagningPS

 

Sedan flera år arrangeras SM i svetsning där Industriarbetsgivarna (SVEMEK) är huvudman tillsammans med IF Metall.

Läs artikeln

Uppskattad ledarkonferens i Karlstad

145 personer från massa-pappersindustrin besökte Sirius Ledarkonferens i Karlstad den 21-22 januari. Programmet var mycket uppskattat och fick goda betyg från deltagarna: 

- Jag tycker att det har varit två bra dagar. Bra föreläsningar med intressanta ämnen, skrev en av deltagarna i utvärderingen. 
 

Läs artikeln 

  ledarkonferens.jpg
 
 
Medlemsinsamlingen stänger 21 februari
logo-220x125.png  

Anmäl dina lönesummor och antal anställda från föregående år senast 21 februari på www.medlemsuppgift.se.

För frågor eller annan hjälp med inrapporteringen vänd er i första hand till supporten för medlemsuppgiftsinsamlingen:
 
Telefon: 08-505 559 50
 
Ny broschyr "Vägledning för systematiskt arbetsmiljöarbete"
Systematiskt_Arbetmiljöarbete1_210x260mm_28jan_lowres-1  

Nu har handboken Vägledning för systematiskt arbetsmiljöarbete utkommit i en reviderad version. Använd gärna denna vägledning för att säkra och förbättra arbetsmiljön på ert företag. Industriarbetsgivarna och IF Metall har tillsammans tagit fram vägledningen, som är indelad i tre avsnitt. Handboken riktar sig framför allt till mindre företag men även större företag kan få tips och råd i arbetsmiljöarbetet.

Läs artikeln

 
 

 

 
Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till oss!

Skogsindustrierna

Lessebo Papper AB i Lessebo

SVEMEK

Trapp & Durkteknik Väst AB i Säffle
Periform Sverige AB i Halmstad
Saalasti Sverige AB, Hallstahammar

 
Kollektivavtal

Avtalen

Läs våra kollektivavtal direkt på webbplatsen. Avtalen finner du både under "Kollektivavtal" och "Material".

För åtkomst krävs inloggning.

Till kollektivavtalen

 
Blanketter
Blanketter


På vår webbplats kan du ladda ned blanketter för anställningsavtal, ansökan om ledighet, uppsägning pga arbetsbrist och mycket mer.

För åtkomst krävs inloggning.

Till blanketter

 

 

 

 

 

Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »