Nyhetsbrev oktober
oktober 2014
Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev oktober 2014
 
 • Svenska medaljer i Euroskills!
 • Vem vill du ska få Industrins jämställdhetspris 2015?
 • Lyckad dag om kompetensförsörjning
 • Industriarbetsgivarnas kursutbud 2015
 • Har eller funderar ert företag på att anställa inom yrkesintroduktionsavtalen?
 • Industrigemensam konferens om yrkesintroduktion 3 december
 • 100 träföretag i Småland har fått information om yrkesintroduktion
 • Utveckla företaget med lönen - går det?
 • Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna söker chefsekonom
 • Fortsatt utveckling av den svenska modellen
 • Det finns många anledningar att jobba säkert. Vilka är dina?
 
  oktober.JPG
 

I fokus

Svenska medaljer i Euroskills!

High_five.JPG
 
 

Grattis till de 11 svenska medaljörerna och extra stort grattis till Dan Andersson och Daniel Pettersson tog guld i grenen Automation/ Mekatronik. Även grattis till svetsare Jimmie Karlsson och industrielektriker Tobias Winge som tog hem silvermedalj i sina respektive yrken.

Läs mer här

 

Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2015?
 
Nu öppnar nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2015. Priset delas ut till ett industriföretag som har genomfört intressanta insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.
 

Läs mer här
 

 

logo-220x125.png

     

Kompetensförsörjning 

Lyckad dag om kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsdag.jpg  

Den 16 oktober arrangerade Industriarbetsgivarna en dag om kompetensförsörjning. Dagen lockade ett femtiotal av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag och programmet bjöd på en blandning av teman.

Läs mer här

 

Kurser och regionträffar

Industriarbetsgivarnas kursutbud 2015
 

Redan nu kan du ta del av Industriarbetsgivarnas kursutbud 2015. Med våra kurser får du den kunskap du behöver för att utveckla, förändra och påverka din verksamhet så att ditt företag kan bli mer framgångsrikt och arbeta effektivare.

Läs mer här

  BW%2D37963.JPG
 

Yrkesintroduktion

Har eller funderar ert företag på att anställa inom yrkesintroduktionsavtalen?

Yrkesintroduktion-puff.jpg
 
 

Vi vill i sådant fall gärna komma i kontakt med er för att ta del av era erfarenheter av och tankar kring anställningsformen. Industriarbetsgivarna och IF Metall planerar för ett fortsatt gemensamt projekt kring arbetsplatsförlagt lärande i samband med yrkesintroduktionsanställningar, i vilket era önskemål och åsikter är av största betydelse!

Läs mer här
 

 

Industrigemensam konferens om yrkesintroduktion 3 december

miniatyr_konf_yrkesintro.png
 
 

Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna bjuder tillsammans med IF Metall in till en konferens om yrkesintroduktion i Göteborg onsdag 3 december. Under dagen medverkar företag som har anställt unga på yrkesintroduktion och berättar om sina erfarenheter och hur de använder yrkesintroduktion som ett verktyg för att säkra sin framtida kompetensförsörjning.

Läs mer här

 

100 träföretag i Småland har fått information om yrkesintroduktion

sågverk.JPG
 
 

Sedan början av maj har närmare 100 småländska träföretag fått information om Yrkesintroduktion. Industriarbetsgivarna, Trä och Möbelföretagen och GS-facket har gemensamt drivit detta pilotprojekt, med finansiering av Arbetsmarknadsdepartementet. Företagsbesöken har genomförts av Niclas Svensson, som anlitats speciellt för detta uppdrag. Målgruppen har varit såväl sågverksföretag som övrig träindustri. Det har handlat om att ge information om yrkesintroduktion på plats med företagens kompetensförsörjning i fokus. Nu ska pilotprojektet utvärderas, för att dra lärdomar inför en eventuell fortsättning i resten av landet.

Läs mer här

 

Övrigt

Utveckla företaget med lönen - går det?

löner_small.jpg
 
 

Många företagare vittnar om att de sammanpressade lönerna i Sverige skapar hinder för utveckling. Svenskt Näringsliv tror att lönebildningen behöver utvecklas och bjuder in till regionala lunchmöten med samtal om löner.

Läs mer här
 

Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna söker chefsekonom

logo-220x125.png
 
 

Skogsindustriernas VD tillsammans med VD för Industriarbetsgivarna har beslutat att rekrytera en chefekonom (anställd av Skogsindustrierna). Syftet med rekryteringen är att adressera Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas behov av ökad profilering och synliggörande genom att tydliggöra branschens roll i samhället, visa på hur politiska beslut påverkar industrins förutsättningar och arbeta för stärkt konkurrenskraft som grund för avtalsförhandlingar.

Läs mer här

LO och Svenskt Näringsliv vill fortsätta utveckla den svenska modellen

Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv 3 oktober 2014: LO och Svenskt Näringsliv är överens om att diskutera förutsättningarna för fördjupade diskussioner om att utveckla den svenska modellen och regelverket på arbetsmarknaden på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger medarbetarna trygghet och goda arbetsvillkor.

Läs mer här

  Färg (CMYK).jpg
Det finns många anledningar till att jobba säkert. Vilka är dina?

Pressmeddelande från Svenskt Näringsliv 3 oktober 2014: LO och Svenskt Näringsliv är överens om att diskutera förutsättningarna för fördjupade diskussioner om att utveckla den svenska modellen och regelverket på arbetsmarknaden på ett sätt som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger medarbetarna trygghet och goda arbetsvillkor.

Läs mer här

  gilla_jobbet_liten.png
 
 
Nya medlemmar

Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna till oss!

SVEMEK

Sandbergs Maskin & Bygg AB i Åstorp

Nylunds Lås och Skomakeri AB i Härnösand

Gruvornas Arbetsgivareförbund(GAF)

Avalon Minerals Viscaria AB i Luleå

 
Kollektivavtal

Avtalen

Läs våra kollektivavtal direkt på webbplatsen. Avtalen finner du både under "Kollektivavtal" och "Material".

För åtkomst krävs inloggning.

Till kollektivavtalen

 
Blanketter
Blanketter


På vår webbplats kan du ladda ned blanketter för anställningsavtal, ansökan om ledighet, uppsägning pga arbetsbrist och mycket mer.

För åtkomst krävs inloggning.

Till blanketter

 

 

 

 

 

Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda. Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »