Arbetsgivarorganisation med fokus på industrin

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder nära 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Föreningen Industriarbetsgivarna är en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. De ingående förbunden, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Byggnadsämnesförbundet och SVEMEK, är medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika ingående branscherna.

Företagen inom Industriarbetsgivarna har flera gemensamma nämnare:

  • Företagen är högt beroende av export till världsmarknaden. Långsiktig internationell konkurrenskraft är därmed en helt avgörande fråga.
     
  • Företagen är kapitalintensiva med anläggningar som kräver stora investeringar med långa planeringshorisonter och har därmed behov av långa avtalsperioder.
     
  • Företagen har ett stort behov av kompetenta medarbetare. Omvärlden ställer höga krav på företagens omställningsförmåga och därmed höga krav på flexibilitet och kompetens.
     
  • Företagen är råvarubaserade. Närhet till och priset på råvaror är fundamentalt för verksamheten.

Industriarbetsgivarnas service

Inom Industriarbetsgivarna samarbetar branscherna i frågor som rör service till medlemsföretagen, exempelvis juridisk rådgivning, fackliga förhandlingar, expertstöd, jourverksamhet, kurser och utbildningar anpassade till industriföretag. Vi förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för våra medlemsföretag.

Vi arbetar också med löpande rådgivning kring lagar och avtal samt med utrednings- och utvecklingsarbete. Vi hjälper medlemsföretagen med förhandlingar, juridisk assistans i domstolsprocesser samt ordnar kurser och konferenser. Vårt arbete går ut på att underlätta för företagen så att de kan ägna sig åt sin kärnverksamhet.

Här kan du ta del av Föreningen Industriarbetsgivarnas stadgar