Vi förenar basindustrin

Industriarbetsgivarna är en renodlad arbetsgivarorganisation med medlemskap i Svenskt Näringsliv. Organisationen består av fem förbund, som i sin tur är medlemmar i Industriarbetsgivarna för att styra in medlemsinflytandet från de olika branscherna.

De ingående förbunden är Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, SVEMEK och sedan 1 januari 2017 även Byggnadsämnesförbundet (BÄF). Industriarbetsgivarna företräder nu nära 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. 

Industriarbetsgivarna bildades i sin första form redan 2009. En ny form av organisationen bildades 2012 med all personal på plats under samma tak på Kungsträdgårdsgatan. Även om Industriarbetsgivarna kunde verka och fungera som en tydlig arbetsgivarpart, var inte den underliggande juridiska strukturen lika renodlad. Därför bildades Föreningen Industriarbetsgivarna med full verkan från den 1 juli 2015. Genom förändringen fick Industriarbetsgivarna en formell och juridisk stomme och arbetet med arbetsgivarfrågorna förenklades, fokuserades och effektiviserades. Föreningen Industriarbetsgivarna blev ny avtalspart i Industriavtalet och ny avtalspart på den svenska arbetsmarknaden. I september 2018 gick flyttlasset från Kungsträdgårdsgatan till Närinsglivets Hus i Stockholm.  

<- Mer om de fem förbunden finns i menyvalet