Byggnadsämnesförbundet

Från och med den 1 januari 2017 ingår Byggnadsämnesförbundet (BÄF) i Föreningen Industriarbetsgivarna. BÄF är ett av de fem ingående förbunden i Industriarbetsgivarna och styr medlemsinflytandet från branschen.

Medlemmarna i BÄF tillverkar produkter för främst byggnadsändamål såsom betong, betongvaror, cement, gipsskivor, grus, isolering, kalk, keramiska artiklar, lättbetong, makadam, takmaterial, tegel med mera. Några medlemmar verkar inom buteljglasindustrin.

BÄF består av över 170 medlemsföretag med cirka 12 000 anställda.