Historik

Före bildandet av Byggnadsämnesförbundet - dåvarande Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet - fanns medlemsföretag inom branschen anslutna till den 1902 bildade Allmänna Arbetsgivareförningen i Malmö. Byggnadsämnesförbundet bildades den 30 mars 1908 i Malmö. Det var närmast häradshövdning Ernst Wehtje, Malmö, som blev skaparen av Byggnadsämnesförbundet. Detta skulle omfatta arbetsgivare som bedrev fabriksmässig tillverkning av byggnadsmaterial, såsom cement, kalk, tegel, sandsten o.d. Till inträde i förbundet antecknade sig omedelbart 17 företag med 1.791 arbetare.

Byggnadsämnesförbundets första riksavtal för arbetare träffades den 12 juni 1909 mellan Svenska Byggnadsämnesindustriförbundet och Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet. Den 7 februari 1950 träffade Byggnadsämnesförbundet det första riksavtalet för tjänstemän med Svenska Industritjänstemannaförbundet.

Tidslinje
1908:
Förbundet bildas i Malmö.

1909: Första Riksavtalet (Svenska Grov- och Fabriksarbetareförbundet).

1977: Regionverksamhet tillsammans med Livsmedelsindustrins arbetsgivareförbund (LAF).

1991: Sveriges Buteljglasbruks Förbund inlemmas i BÄF.

1993: BÄF, LAF, GAF och Allmänna arbetsgivareförbundet bildar ALMEGA.

1997: Industriavtalet träffas.

2002: Lämnar ALMEGA kanslisamverkan med LAF.

2008: Samverkan med LI/LAF upphör. Flytt till Jernkontoret.

2017: BÄF ansluter till Industriarbetsgivarna där tidigare Stål och Metall, Skogsindustrierna, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund ingår.

Läs mer: