Organisation

Byggnadsämnesförbundet är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, Gruvornas Arbetsgivarförbund, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet har ett gemensamt servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.