Gruvornas Arbetsgivareförbund

Gruvornas Arbetsgivareförbund

Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) är ett av de fem ingående förbunden i Industriarbetsgivarna och styr medlemsinflytandet från gruvbranschen.

Förbundet har dryga 30 medlemsföretag med totalt cirka 9 000 anställda.  

Medlemmarna består av företag inom produktion av mineraler, prospektering och teknik till gruvnäringen.