Historik

1891: Norbergs Bergslags Grufägarförening (Sveriges första arbetsgivareförening) bildas.

1906: Gruvföretag ingår i det nystartade Jernbruksförbundet.

1916: Mellansvenska Gruvförbundet (fristående exportgruvor)

1951: Bruksgruvorna ansluter sig till MGF.

1969: Stora gruvstrejken.

1973: GAF bildas inom SAF:s allmänna grupp (LKAB tillhör Statsföretagens förhandlingsorganisation).

1992: LKAB ansluter till GAF.

1994: GAF lämnar Allmänna Gruppen - Metallgruppen bildas.

1997: Industriavtalet träffas.

2004: GAF och Svenska Gruvföreningen bildar Svemin.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.