Organisation

Organisation

Gruvornas Arbetsgivareförbund är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

Gruvornas Arbetsgivareförbund, Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, SVEMEK och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet har ett gemensamt servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.