Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är är ett av de fem ingående förbunden i Industriarbetsgivarna och styr medlemsinflytandet från massa-, pappers- och sågverksindustrin.

Förbundet består av över 220 medlemsföretag med cirka 28 500 anställda.

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundets medlemmar är exempelvis:
- Massa- och pappersindustri
- Sågverk
- Hyvlerier
- Bioenergifabriker