Historik

1890: Svenska Cellulosaföreningen (bransch) bildas.

1898: Pappersbruksföreningen bildas.

1907: Sågverksförbundet bildas.

1969: Sammanslagning av Pappersbruksföreningen och Svenska Cellulosaföreningen.

1973: Ytterligare sammanslagning med Sågverksförbundet (SSIF bildas).

1997: Industriavtalet träffas.

1999: Skogsindustrierna (sammanslagning av bransch och arbetsgiveri) bildas.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustriernas arbetsgivaredel, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.