Organisation

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet är en ideell förening men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. 

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD. 

Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Byggnadsämnesförbundet, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet, SVEMEK och Gruvornas Arbetsgivareförbund har ett gemensamt servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.