Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundets styrelse

Styrelsen i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet består av företrädare för medlemsföretagen.

Ulf Larsson, SCA, ordförande
Henrik Sjölund, Holmen
Santhe Dahl, VIDA-koncernen
Christoph Michalski, Billerud-Korsnäs
Annica Bresky, Stora Enso
Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna
Lennart Eberleh, Arctic Paper
Katarina Levin, Setra
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist-Siljan
Björn Vedin, Domsjö
Arvid Callans, Callans Trä
Olov Winblad von Walter, Metsä Board
Morten Kristiansen, Moelven
Eva Thunholm, Ahlstrom-Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
 

Annelie Magnusson Redovisningsansvarig, vd-assistent
Mobil: 070-275 42 52
Arbete: 08-762 67 28
Email: annelie.magnusson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0910_web.jpg