Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet är ett av de fem ingående förbunden i Industriarbetsgivarna och styr medlemsinflytandet från stål- och metallbranscherna.

Antalet anställda i de närmare 150 medlemsföretagen är över 28 000. De flesta medlemsföretagen tillverkar och förädlar stål- och metallprodukter.