Från Järnbruksförbundet till Stål och Metall

1896: Första fackföreningarna bildades vid järnbruken.

1899: Första egentiga järnbruksstrejken (Kholswa bruk).

1906: Järnbruksförbundet bildas.

1986: Namnändring till Stål och Metallförbundet.

1988: Kanslisamverkan med SVEMEK.

1994: Metallgruppen bildas genom att Gruvornas Arbetsgivareförbund ansluter till kanslisamverkan med Stål och Metall och SVEMEK.

1997: Industriavtalet träffas.

2006: Namnbyte till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet i samband med att förbundet firade 100 år.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen för samtliga i samverkan ingående förbund.