Från Järnbruksförbundet till Stål och Metall

1906 bildades Järnbruksförbundet av ett antal bruksägare.
1986 bytte Järnbruksförbundet namn till Stål- och Metallförbundet (SMF) och ändrade stadgarna för att kunna värva företag som inte direkt kokade stål.
1988 inledde Stål- och Metallförbundet kanslisamverkan med SVEMEK
1994 Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF) anslöt till kanslisamverkan och Bengt Huldt blev vd över flera förbund inom dåvarande Metallgruppen.
2006 bytte Stål- och Metallförbundet namn till Stål och Metall Arbetsgivareförbundet med förkortningen Stål och Metall. Detta gjordes i samband med att förbundet firade 100 år med konferens och fest, historik, tidning och ny logotype.
2009 bildade Stål och Metall, Industri- och KemiGruppen, SVEMEK och Gruvornas Arbetsgivareförbund det gemensamma servicebolaget Industriarbetsgivarna.
2012 är Stål och Metall, SVEMEK och Gruvornas Arbetsgivareförbund ensamma ägare till servicebolaget Industriarbetsgivarna efter att Industri- och KemiGruppen lämnat samarbetet inom ramen för Industriarbetsgivarna den 1 januari. Senare under året tecknades samverkansavtal med Skogsindustrierna och en ny organisation för svensk basindustri tog form.