Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundets styrelse består av företrädare för medlemsföretagen.

Martin Lindqvist, SSAB AB, ordförande
Marcus Hedblom, Ovako AB
Göran Björkman, Sandvik Materials Technology AB
Mats Benson, Fagersta Stainless AB
Ad Raatgeep, Suzuki Garphyttan AB
Håkan Amnäs, Nordic Brass Gusum AB
Pål Åström, Outukumpu Stainless AB
Rickard Qvarfort, Ovako Tube & Ring  AB
Håkan Dedorsson, Björneborg Steel AB
Anders Johansson, Scana Steel Boforge AB
Ivan Svensson, Skyllbergs Bruks AB
Johan Wiig, Uddeholms AB
Jörgen Hedström, Åkers AB
Simon Hedberg, Nords International AB
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Annelie Magnusson Redovisningsansvarig, vd-assistent
Mobil: 070-275 42 52
Arbete: 08-762 67 28
Email: annelie.magnusson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0910_web.jpg