Historik

1884: Stockholms Smides och Mekaniska Verkstadsförening bildas.

1917: Lokalavtal med Smedernas Fackförening.

1930: Medlemskap i Verkstadsföreningen (AD-dom Verkstadsavtalet ej tillämpligt för Smidesfirmor).

1932: Bilverkstädernas Arbetsgivareförbund med sektion för smidesverkstäder bildas.

1942: Smides och Verkstadsidkares Arbetsgivareförbund (namnbyte till Smidesverkstädernas Arbetsgivareförbund) bildas.

1967-1969: Kanslisamverkan med Motorbranschens arbetsgivarförbund.

1976: Namnbyte till Svetsmekaniska Arbetsgivareförbundet.

1988: Lämnar MAF, inleder kanslisamverkan med Stål och Metall.

1994: Metallgruppen bildas (Stål och Metall, SVEMEK och Gruvornas arbetsgivareförbund)

1997: Industriavtalet träffas.

2005: Namnbyte till SVEMEK.

2009: Metallgruppen och Industri- och Kemigruppen bildar Industriarbetsgivarna.

2013: Den nya organisationen för svensk basindustri bildas av Skogsindustrierna, Stål och Metall, Gruvornas arbetsgivareförbund och SVEMEK bildas och genomför kollektivavtalsförhandlingar. Namnet Industriarbetsgivarna behålls.

2015: Industriarbetsgivarna blir bärare av kollektivavtalen i samtliga i samverkan ingående förbund.