Vår organisation

SVEMEK är en ideell förening, men termen arbetsgivarförbund eller arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet.

Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman. Styrelsen tillsätter VD.

SVEMEK, Byggnadsämnesförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, Stål och Metall Arbetsgivarförbundet och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet har ett gemensamt servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB.