Rådgivning

Om du har frågor kring arbetsrätt eller tolkning av kollektivavtalet är du välkommen att kontakta Industriarbetsgivarnas rådgivning. I vår rådgivning svarar erfarna förhandlare och jurister på dina arbetsgivarfrågor!

Telefon

Du får svar direkt om du ringer till rådgivningen på 08-762 67 70.

E-post

Du kan även välja att e-posta till rådgivningen på rad@industriarbetsgivarna.se.
Vi besvarar e-postfrågor vardagar inom ett dygn.

Öppettider
 

måndag-torsdag kl 08.30-16.30
fredag 08.30-16.00
lunch kl 12.00-13.00

Under juni, juli och augusti
måndag - fredag 08.30 - 16.00
lunch 12.00 - 13.00

Tänk på att när du kontaktar oss per e-post innebär det att personuppgifter kan komma att behandlas digitalt. Vi ber dig därför att särskilt tänka på följande:

  • Använd inte personuppgifter (t.ex. namn, personnummer, bilder eller filmer) i e-post om det inte är nödvändigt. Tänk även på hur du formulerar e-postrubriker och undvik att använda personuppgifter i ämnesraden.
  • Om det är möjligt, hantera personuppgifter muntligen genom att ringa oss i stället för att använda e-post.
  • Iaktta försiktighet när det gäller att hantera känsliga personuppgifter (t.ex. uppgifter om en enskild individs hälsotillstånd, fackligt medlemskap, ekonomiska förhållanden etc.) per e-post. Skicka inte sådan dokumentation till oss utan föregående kontakt. Rör ditt ärende känsliga personuppgifter som behöver skickas till oss digitalt, vill vi att du vidtar extra säkerhetsåtgärder t.ex. genom lösenordsskydd och kryptering av e-postmeddelandet. Vid osäkerhet, kontakta oss!

Industriarbetsgivarna gallrar inkommen e-post (inklusive sådan dokumentation som skickats till oss i ett ärende) när rådgivningsärendet är avslutat. Du kan därför komma att behöva skicka in dokumentation på nytt om du kontaktar oss igen i samma ärende.    

Läs om vår behandling av personuppgifter här.