Industrirådet och Industriavtalet

Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Rådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet. Industriarbetsgivarna ingår i Industrirådet.

Industriavtalet är frukten av en växande samsyn mellan arbetsmarknadens parter rörande villkoren för industriell verksamhet. Syftet är att främja tillväxt och goda arbetsförhållanden genom att parterna tar gemensamt ansvar för lönebildningen. Avtalet skapar förutsättningar för en smidigare lönebildning genom att reglera hur förhandlingar kring kollektivavtal ska gå till. I avtalet redovisas också gemensamma bedömningar i frågor som påverkar industriklimatet. Parterna har ett gemensamt intresse av goda ekonomiska förutsättningar för svensk industri.

Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det befintliga Industriavtalet från 1997 som varit en hörnsten för lönebildningen i Sverige. Industriavtalet, som undertecknades den 21 juni 2011, förstärkte och breddade parternas gemensamma arbete för att utveckla svensk industri. Det förstärkte också industrins lönenormerande roll genom tydligare syfte och inriktning och delvis nya regler för förhandlingarna.

Avtalet har undertecknats av medlemmarna i Industrirådet som består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Industrirådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet.

Parter i Industrirådet:

 • Grafiska Företagens Förbund
 • GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch
 • IF Metall
 • IKEM
 • Industriarbetsgivarna
 • Jernkontoret
 • Livsmedelsarbetareförbundet
 • Livsmedelsföretagen
 • Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet
 • Skogsindustrierna
 • Svemin
 • Sveriges Ingenjörer
 • Teknikföretagen
 • TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag
 • Trä- och Möbelföretagen
 • Unionen

Besök Industrirådets hemsida för mer information