Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation och har till uppdrag att tillvarata stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för stålindustrins verksamhet i Sverige.

Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, energi och klimat, miljö, forskning, utbildning, standardisering, transporter och infrastruktur. 

Besök Jernkontorets hemsida för mer information