Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

I samverkan med företagen arbetar Skogsindustrierna med svensk och övrig europeisk näringspolitik och marknadsfrågor för trämekaniska produkter. Inom Skogsindustrierna ingår verksamheten Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation. 

Besök Skogsindustriernas hemsida för mer information