Industriarbetsgivarnas styrelse

Industriarbetsgivarnas styrelse

Stål och Metall Arbetsgivareförbundet:
Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology, ordförande
Martin Lindqvist, koncernchef SSAB
Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet:
Ulf Larsson, vd SCA, vice ordförande
Santhe Dahl, koncernchef VIDA-koncernen
Gruvornas Arbetsgivareförbund:
Jan Moström, vd LKAB
Byggnadsämnesförbundet:
Magnus Ohlsson, Cementa AB
SVEMEK:
Thomas Jansson, ägare Bröderna Jansson Nissavarvet AB

Lennart Evrell, Adjungerad ledamot

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

Annelie Magnusson Redovisningsansvarig, vd-assistent
Mobil: 070-275 42 52
Arbete: 08-762 67 28
Email: annelie.magnusson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0910_web.jpg