Industridagen 2021: Sverige som innovationsstormakt

Ett Sverige som leder den internationella hållbarhetsomställningen. En industri i teknisk framkant – efterfrågade över hela världen. Ett land som exporterar lösningar på globala problem och betraktas som en innovationsstormakt.

Under den ambitionen kallar Industrirådet till Industridagen 2021. Vilka reformer tar Sverige först till framtiden? Och vilka krav ställer det på samhällets olika aktörer – på politiskt ledarskap, industriellt ledarskap, akademi och lärande?

Anmäl dig här

Industridagens final flyttas fram från 27 september till den 24 januari 2022

Vi flyttar fram Industridagens final och tar sikte på den 24 januari. När det är dags att knyta ihop säcken för Industridagen vill vi ses - live, tillsammans för att landa och ta vara på allt engagemang och inspel vi fått under årets olika aktiviteter. Med rådande restriktioner väljer vi därför att flytta finalen framåt.

Mer information hittar du på Industridagen.se.

Se sändningen från Industridagens digitala takeoff den 22 mars här:

 

Foto: Industrirådet/Hasse Andersson, 100 procent media i Sandviken